संपर्क करा

plug-free-img.png

आम्हाला संपर्क करा

मुख्य कार्यालय

नाशिक मुख्य कार्यालय चौथा मजला, विषाल पॉईंट, जनकल्यान बँक वरती, स्वामीसमर्थ सर्कल (शहीद सर्कल), गंगापूररोड, नाशिक - महाराष्ट्र - ४२२०१३

अधिक माहिती व नाव नोंदणीसाठी संपर्क करा : फोन: ७०६६५७७४७४

व्हॉट्सऍप चौकशी नं : ९९७०४४७४७८

आमच्या शाखा

चोपडा शाखा
श्री. अनघा दत्त हॉस्पिटल, गुज्जर आळी, गणपती मंदिराजवळ, चोपडा, जिल्हा – जळगाव – महाराष्ट्र – ४२५१०७

पाचोरा शाखा
वृंदावन हॉस्पिटल, शर्मा कॉम्प्लेक्स, बस स्टॅन्ड जवळ, शिवाजी नगर, पाचोरा, जिल्हा – जळगाव – महाराष्ट्र – ४२४१०५

जळगाव शाखा
कोचर्स हॉस्पिटल, अक्षवानी चौक, जळगाव – महाराष्ट्र – ४२५००१

शिरूर (पुणे) शाखा

गर हॉस्पिटल आणि साई संजीवनी नेत्रालय, शिरूर बायपास रोड, सी. टी. बोरा कॉलेज समोर, शिरूर – जिल्हा – पुणे  – ४१२२१०

Nursing Institute

चौथा मजला, विषाल पॉईंट, कल्याण जनता सहकारी बँकच्या वरती, स्वामीसमर्थ सर्कल (शहीद सर्कल), गंगापुररोड, नाशिक - ४२२०१३

फोन : ९९७०४४७४७८

व्हॉट्सऍप चौकशी नं : ९९७०४४७४७८