गॅलरी

Functions & Ceremonies

Our Head Office

Registration Certificates

Classrooms & Labs

Training Labs

Our Alliance Hospitals for Training & Placements.

पूर्ण नाव:
Field is required!
मोबाइल नंबर:
Field is required!
शिक्षण:
Field is required!
पुर्ण पत्ता:
Field is required!
कोणत्या कोर्स मध्ये प्रवेश घ्यायचे आहे?
Field is required!
ऍडमिशन कोणत्या शाखेत घेणार?
Field is required!
Nursing Institute

समृध्दी नर्सिंग इन्स्टीट्युट – चौथा मजला, विशाल पॉईंट, कल्याण जनता सहकारी बँकच्या वरती, स्वामीसमर्थ सर्कल (शहीद सर्कल), गंगापुररोड, नाशिक – ४२२०१३

फोन : ९९७०४४७४७८

व्हॉट्सऍप चौकशी नं : ९९७०४४७४७८